Vanliga frågor

Fråga: När ska jag lämna in mina tjänstgöringsrapporter? För att du ska vara säker på att få ersättning för dina uppdrag på nästkommande lön ska du lämna in dina tjänstgöringsrapporter senast den 15:e varje månad. OBS! Tjänstgöringsrapporterna skall vara tolkförmedlingen tillhanda senast en (1) månad efter uppdragets utförande.

Fråga: När betalas lön ut? Lön betalas ut en månad i efterskott. Exempel: Lön för de tjänstgöringsrapporter du lämnar in innan den 15:e mars betalas ut på lönen den 25:e april.

Fråga: Vem kontaktar jag i lönefrågor? Du når vår ekonomiavdelning på telefon nr 08-120 800 75 mellan 08.00-12.00 eller på mejladress administration@transvoice.se

Fråga: Jag önskar en ny tolklegitimation, då jag har nu erhåller annan kompetens. Skicka in ett passfoto till oss så får du en ny inom en vecka. Kom ihåg att skriva namn och personnummer på baksidan av fotot. Uppge även info vid förnyad tolkkompetens.

Fråga: Vad händer om kunden avbokar uppdraget jag åtagit mig? 
Vi tillämpar 18 timmars regel, d.v.s. om det är upp till 18 timmar kvar tills uppdragets start så får du betalt förutsatt att Transvoice inte har ersättningsuppdrag som faller in i samma geografiska område. Se punkt 7 i Allmänna villkor. 
För telefontolkning tillämpas ersättning när avbokning sker mindre än 2 timmar till uppdragstart.

Fråga: Kan man få stöd inför/efter ett påfrestande uppdrag? Ja, kontakta oss för att delta i vårt mentorsprogram.

Fråga: Betalar förmedlingen avgiften för auktorisationsprovet? Vi subventionerar avgiften om du blir godkänd på auktorisationsprovet.

Fråga: Jag ska resa bort och vill vara ledig, hur gör jag? Registrera dig upptagen på tolkwebben. Om du inte har möjlighet att använda tolkwebben så kontaktar du din förmedlare.

Fråga: Jag vill veta vilka uppdrag jag har framöver, hur gör jag? Titta på tolkkalendern på tolkwebben.

Fråga: Måste jag få påskrift på tjänstgöringsrapporten? Ja, du ska alltid få en påskrift av kunden och du ska spara alla tjänstgöringsrapporter.

Fråga: Jag tror att jag kommer bli sen till mitt nästa uppdrag, vad gör jag? Ring ditt förmedlingskontor. Vi kommer ta kontakt med kunden. Du måste alltid meddela oss om du tror att du blir sen till ett uppdrag.

Fråga: Vart hittar jag kontaktuppgifter till Transvoice? Våra kontaktuppgifter hittar du här