Ansök som översättare

Sekretess

Alla översättningar ska utföras i enlighet med:

- Kammarkollegiets God Translatorssed

- Lagen ( 1975:689 ) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Kvalitet

Alla översättningar skall levereras i enlighet med:

- Beställningsvillkoren

- Kraven på att hålla sådan kvalitet att översättningen är färdig att användas.

*Obligatoriska fält

För att din ansökan ska registreras så måste du fylla i alla obligatoriska fält och kryssa i rutan "Jag är inte en robot".

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auktoriserad*
 
Auktoriserad
 
Auktoriserad
 
 
Ämnesområden