Om oss

Transvoice förmedlar och administrerar tusentals tolk- och språktjänster per dag, till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige. I vårt nätverk ingår ca 6.000 tolkar och översättare, som representerar 206 olika språk och dialekter. Vi levererar språktjänster dygnet runt, med målet att erbjuda marknadens bästa tillgänglighet och servicenivå. Tjänsterna omfattar alltifrån översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk, till den unika tjänsten TolkDirekt - en ondemand-tjänst för telefon- och videotolkning. Transvoice har 130 anställda på fyra kontor i Stockholm (HK), Malmö, Norrköping och Borås. Mätt i omsättning är Transvoice ett av världens största tolk- och språktjänsteföretag (Language Service Provider, LSP).

Vår affärsidé

Transvoice skall med högsta kvalitet, kontinuitet och branschansvar leverera tolk- och språktjänster till den offentliga och privata kundmarknaden.

Vår mission

Transvoice skall vara ett kvalitativt, stimulerande och roligt företag att jobba på, för och med.

Vår vision

Transvoice skall bidra till att tolkbranschen utvecklas på ett positivt sätt till en modern och effektiv kommunikationsindustri som främjar integration och/eller skapar affärsmöjligheter för vår kund och vår kunds kund/klient. Tolkyrkets status skall höjas och tolken skall respekteras i sin yrkesroll.

Värdegrunder

Transvoice verksamhet vilar på sex huvudsakliga värdegrunder:

 

Branschförening

Transvoice är medlem i branschföreningen Språkföretagen och vår VD är ledamot i föreningens styrelse. Språkföretagens syfte är att arbeta med etiska frågor inom branschen, samt information och lobbyarbete för att utveckla tolk- och översättningsbranschen på ett positivt sätt för leverantörer, tolkar/översättare och kunder.