Ägare och styrelse

Transvoice är ett helägt dotterbolag till Transcom Worldwide. Transcom bedriver kundvårdverksamhet med ca 27.000 anställda i 20 länder. Inom koncernen Transvoice Sweden AB finns dotterbolagen Stockholms Tolkförmedling AB och Tolk- och Språktjänst i Östergötland AB.

 

Transvoice styrelse

 

Stig Engcrantz (Ordförande)

 

             

Jonas Ahlstedt (Extern VD)

VD, Transvoice

 

Klas Johansson (Styrelseledamot)

Partner, Altor Equity Partners AB

 

Mattias Holmström (Styrelseledamot)

Altor Equity Parners AB

 

Revisor(er)                           

Ernst & Young Aktiebolag

Huvudansvarig revisor               
Björn Ohlsson