Kvalitet/ISO

Rätt tolk, på rätt plats, i rätt tid.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Detta innebär bland annat att vi aktivt arbetar med vårt kvalitetsledningssystem, och ständigt utvärderar, kommunicerar samt bearbetar de interna processerna.

Vi utför dagligen en stor mängd tjänster åt våra kunder, i form av olika typer av språktjänster med tolk och översättare. Säkerheten kring dessa tjänster är väsentlig för alla involverade parter. Informationen som bearbetas (muntligt eller skriftligt) ska levereras med stor noggrannhet och försiktighet. Med säkerhet menar vi vårt aktiva arbete för säkerställd språkbehandling, service- och tjänsteleverans.  

Transvoice kvalitetspolicy ska genomsyra det dagliga arbetet, och målen är uppsatta utifrån ett nyckelord – kundnytta. Våra kunders upplevda kvalitet är en mycket viktig del av verksamheten. Alla medarbetare på Transvoice ser kvalitetsarbete som både naturligt och betydelsefullt för ett långsiktigt och gott samarbete. Vår service mäts därtill genom diverse kundundersökningar och NKI (Nöjd Kund Index).  

Kvalitet

att ha rätt tolk på rätt plats vid rätt tidpunkt

Kontinuitet

att kunna erbjuda fasta och långsiktiga relationer

Flexibilitet

att vara lyhörd för våra kunders önskemål och att ALLTID leverera en lösning.

Tillgänglighet

att erbjuda snabb, trevlig, kompetent och säker kontakt oavsett kommunikationskanal och kontaktsyfte

Branschansvar

att i dialog med våra kunder och tolkar verka för en sund utveckling inom branschen

Stockholms Tolkförmedling är ett av de få företag som har högst kreditvärdighet i Sverige, vilket borgar för långsiktighet i våra relationer med både kunder och tolkar.