Personal

Personal

Våra duktiga medarbetare är en förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas till marknadens bästa leverantör av tolk- och språktjänster.

VD
Jonas Ahlstedt, jonas.ahlstedt@transvoice.se

Operativ chef
Alexander Markinhuhta, alexander.markinhuhta@transvoice.se 

Affärsutveckling och IT
Peter Haglund, peter.haglund@transvoice.se

Ekonomichef 
Maria Nordquist, maria.nordquist@transvoice.se 

Kvalitetsansvarig
Irene Wallin, irene.wallin@transvoice.se

Marknadsansvarig
Rikard Herner, rikard.herner@transvoice.se

HR
Annina Erholm annina.erholm@transvoice.se

Tolkrekrytering
Karin Ruthman karin.ruthman@transvoice.se

Utbildning och kompetensförsörjning, TolkAkademi®
Leonidas Malaxos, leo.malaxos@transvoice.se   

Teamledare, tolkförmedling Malmö 
Anna-Lena Berglund, annalena.berglund@transvoice.se

Teamledare, tolkförmedling Stockholm
Shahin Danaie, shahin.danaie@transvoice.se

Teamledare, tolkförmedling Norrköping
Camilla Connbo, camilla.connbo@transvoice.se

Teamledare, TolkDirekt
Kalle Areskoug, kalle.areskoug@transvoice.se
Aleska Carlsson, aleska.carlsson@transvoice.se
Katarina Stojiljkovic, katarina.stojiljkovic@transvoice.se
Lisette Larsson, lisette.larsson@transvoice.se

Översättningstjänster
Felix Silberman, Projektledare, felix.silberman@transvoice.se

För kontakt med övrig personal: förnamn.efternamn@transvoice.se