Våra tjänster

Språktjänster är den gemensamma benämningen för vårt tjänsteutbud, som innefattar bade tolk- och översättningstjänster. Vi är en av de bredaste leverantörerna i Sverige och kan tillhandahålla språktjänster på över 200 olika språk eller dialekter. Läs mer om våra olika tjänster i menyn till vänster.

Några av de vanligaste språken på marknaden just nu är:

Arabiska - Somaliska - Kurdiska språk/dialekter (kurmanji, badinani och sorani) - Persiska - Ryska - Tigrinja

Vi kan även tillahandahålla tolk eller översättare på mer ovanliga språk, såsom tagalog och wolof.

Är språk din begränsning? Tala genom oss!