Kontakt- och telefontolkning

Det finns möjlighet att boka en tolk som kommer till platsen för mötet, s k kontakttolk. Alternativt kan tolkningen ske på distans via telefon, s k telefontolk.

Kontakttolk

Transvoice är ett av världens 10 största leverantörer av On-site interpretation (kontakttolk). Rankingen är gjord av det globala undersökningsföretaget Common Sense Advisory och baseras på omsättning.

Kontakttolk innebär per definition att vi tillhandahåller en tolk på plats. Detta är den vanligaste och mest traditionella tillämpningen med tolk och används oftast vid myndighetstolkning. En kontakttolk lämpar sig bäst när det är långa och svåra typer av kommunikationsuppdrag, som exempelvis inom vissa delar av vården och rättsväsendet.

Telefontolk

Transvoice är ett av världens fem största leverantörer av Telephone interpretation (telefontolkning). Rankingen är gjord av det globala undersökningsföretaget Common Sense Advisory och baseras på omsättning.

Många säger att telefontolkning är tolkning i dess rätta element, där tolken ska vara en röst i kommunikationen. Att ta hjälp av en telefontolk lämpar sig i de flesta sammanhang, men framför allt vid akuta uppdrag som inte kan förbokas, eller vid kortare och "enklare" kommunikationssammanhang. Telefontolkning kan vara ett mycket kostnads- och tidseffektivt alternativ till kontakttolkning. Dessutom med minsta möjliga miljöpåverkan.

Tolkens kompetens

Oavsett hur tolkningen levereras, som kontakttolk eller på distans över telefon, så har alla våra tolkar en gedigen utbildning och kompetens.

Högsta kompetens först

Inom Transvoice har vi en tydlig policy att ALLTID tillsätta uppdraget med den högsta tillgängliga kompetensen för sammanhanget. När vi registrerar en ny tolk, kräver vi dokumentation om genomförd utbildning, godkända prov samt även referenser avseende praktisk färdighet som tolk. Vi tillhandahåller tolkar med fem olika formella kompetensnivåer:

Nivå 5. Auktoriserad Rättstolk eller Sjukvårdstolk
Auktoriserad tolk som genom ytterligare ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet skaffat sig specialkompetens inom juridik eller sjukvård.

Nivå 4. Auktoriserad tolk
Av Kammarkollegiet godkänd i ett mycket krävande kunskapsprov som är både muntligt och skriftligt.

Nivå 3. Utbildad tolk MyH
Har ett utbildningsbevis på en sammanhållen längre tolkutbildning som står under tillsyn av MyH (Myndigheten för yrkeshögskolan), eller har genom att validera sina kunskaper och tidigare utbildning erhållit kompetensen av MyH samt finns registrerad i Kammarkollegiets register över Utbildade tolkar.

Nivå 2. Grundutbildad tolk AMU
Har ett utbildningsbevis på en genomförd Arbetsmarknadsutbildning (AMU) för tolkar.

Nivå 1. Registrerad tolk
Har genomgått minst en introduktionsutbildning eller grundkurs och är sedan testad och godkänd av Transvoice.

Konsten att tala genom tolk

Att tala med en person genom tolk kan tyckas enkelt, men det innebär ett nytt sätt att kommunicera
för den som inte är van. Det finns mycket att tänka på för att underlätta samtalet och för att skapa de
bästa förutsättningarna för en bra kommunikation. Här kan du läsa mer om vad det innebär att tala genom tolk.