TolkDirekt

Vår tjänst TolkDirekt ger dig omgående tillgång till tolk. Våra anställda tolkar hjälper dig att kommunicera, utan krav på förbokning eller ledtid, inom de i Sverige vanligaste förekommande språken.

TolkDirekt är språktjänster on-demand. Vi tillhandahåller en snabb, tillförlitlig och professionell språkassistans till våra kunder - oavsett om du representerar en myndighet eller ett företag. Vid TolkDirekt arbetar professionellt tränade och grundligt utbildade anställda tolkar. Vi har både grundutbildade tolkar (GT) och auktoriserade tolkar (AT). De hanterar uppdrag inom alla områden och sammanhang som spänner över sjukvård, juridik, asyl/migration och många andra uppdrag för offentlig sektor, till affärstolkning och kundservice treparts-tolkning. Telefontolkning med tjänsten TolkDirekt är en smidig och effektiv lösning för våra kunder.

Du kan alltid lita på följande kunskaper och kvaliteter

  • Enkel och snabb tillgänglighet
  • Stor kunskap i käll- och målspråk
  • Gedigen utbildning i tolketik, tolkteknik och realiafrågor
  • Specialutbildade och tränade för tolkning på distans, telefonteknik och kommunikationskunskap
  • Allmän kunskap om ärendet som ska tolkas
  • Garanterad sekretess
  • Följer riktlinjer enligt God Tolksed
  • Ingen förbokning - tillgång on-demand

Se filmen om hur vi arbetar med SOS och 112-samtal.

https://www.youtube.com/watch?v=FGpS4QqRYZA

Konsten att tala genom tolk

Att tala med en person genom tolk kan tyckas enkelt, men det innebär ett nytt sätt att kommunicera
för den som inte är van. Det finns mycket att tänka på för att underlätta samtalet och för att skapa de
bästa förutsättningarna för en bra kommunikation. Här kan du läsa mer om vad det innebär att tala genom tolk.