Allmänna villkor

Det är viktigt att du som tolk har kännedom om våra allmänna villkor. Du kan läsa de allmänna villkoren här >>>

Nedan följer en sammanfattning av villkoren:

 • När uppdragstagaren tagit sig an ett ärende är han/hon därmed skyldig att utföra tolkningen
 • Uppdragstagaren ser till att han/hon har alla uppgifter om tolkuppdraget
 • Adressen ska kollas upp i förväg så att du hittar till kunden utan problem
 • Du kommer i god tid till varje uppdrag, gärna 10 minuter före
 • Vid uppdragets start ger du följande upplysningar till involverade parter
 • Jag följer reglerna om tystnadsplikt. Jag är neutral och tar inte parti för någon i tolkningssituationen. Jag kommer att återgevad som sagts i första person (jag-form).
 • Hela tolkningen ska präglas av professionalitet, från bemötandet till utförandet
 • Färdigifylld tjänstgöringsrapport skrivs under av kunden efter avslutat uppdrag. Signerad rapport lämnas till ditt lokala förmedlingskontor. Tjänstgöringsrapporten skall lämnas till Transvoice senast den 15e i månaden, för löneutbetalning den 25e månaden därefter. Ex. om du lämnar tjänstgöringsrapporten den 15 april, betalas lön ut den 25 maj. Om du lämnar in din tjänstgöringsrapport senare än två (2) månader efter uppdragets utförandedatum, betalas ingen ersättning till tolk. Transvoice förbehåller sig då ändå rätten att debitera kund för utfört uppdrag. Har din tjänstgöringsrapport förkommit, eller om du har andra skäl till att rapporten inte inkommit till Transvoice inom den stipulerade tiden, kontaktar du vår ekonomi/löneavdelning för utredning och eventuell reglering/korrigering av arvodet
 • Vid eventuella problem med uppdrag måste Transvoice kontaktas så att kunden kan underrättas
 • Telefontolkning ska utföras från fast telefon, eller mobil, i ett ostört rum där inga störningsmoment föreligger som kan påverka tolkningen negativt. Du skall vara ensam i rummet när du utför tolkningen
 • Se till ha vara tillgänglig när du inte tolkar, då akuta uppdrag kan komma
 • Endast specifika skäl godtas för att lämna tillbaka ett uppdrag
 • Återbud med kort varsel är ej godtagbara
 • Du ska ha mobilen avstängd under hela uppdraget
 • Du måste stanna under hela den bokade tiden om kunden så önskar