Tolketik

Att arbeta som tolk är förenat med en rad olika etiska regler och skyldigheter. En del är självklara, andra är tydligt formulerade i Kammarkollegiets stipulerade riktlinjer i "God Tolksed".

En tolk ska
- Alltid bedöma sina möjligheter att klara av uppdraget innan hon åtar sig uppdraget
- Komma i tid till uppdraget
- I förväg informera parterna sin roll:
     - "jag är neutral och tar inte parti för någon"
     - "jag följer reglerna om tystnadsplikt"
     - "jag återger vad som sagts i jag-form"
- Återge all information så exakt som möjligt
- Vara neutral och opartisk 
- Följa regler om tystnadsplikt
- Ha mobiltelefonen avstängd under uppdrag  
- Undvika parym och röklukt

Läs mer om Kammarkollegiets stipulerade riktlinjer här

Läs mer om Transvoice Allmänna Villkor för tolkuppdrag här