Utbildningar och kompetensnivåer

Här hittar du länkar till utbildningar runt om i Sverige. Glöm inte att meddela oss om du som redan är tolk hos oss går en utbildning.

Intern utbildning

Leonidas Malaxos: 070-770 13 82, leo.malaxos@transvoice.se

Kammarkollegiet auktorisationsprov

Här kan du läsa mer om auktorisationsprovet, vad det innehåller och olika provtillfällen. Läs mer här

ABF tolkkurser

ABF har olika kurser såsom grundkurs och preparandkurs inför auktorisatiosnprov. Lär mer här

Folkuniversitetet

Läs mer om olika utbildningar runt om i Sverige här

Medborgarskolan

Läs mer här

Samlad guide till utbildningar på folkhögskolor och studieförbund

Läs mer om de olika utbildningar som finns här

Högsta kompetens först

Inom Transvoice har vi en tydlig policy att alltid tillsätta uppdraget med den högsta tillgängliga kompetensen för sammanhanget. När vi registrerar en ny tolk, kräver vi dokumentation om genomförd utbildning, godkända prov samt även referenser avseende praktisk färdighet som tolk.
Vi kategoriserar tolkar i fem olika formella kompetensnivåer:

Nivå 5. Auktoriserad Rättstolk eller Sjukvårdstolk
Auktoriserad tolk som genom ytterligare ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet skaffat sig specialkompetens inom juridik eller sjukvård.

Nivå 4. Auktoriserad tolk
Av Kammarkollegiet godkänd i ett mycket krävande kunskapsprov som är både muntligt och skriftligt.

Nivå 3. Utbildad tolk MyH
Har ett utbildningsbevis på en sammanhållen längre tolkutbildning som står under tillsyn av MyH (Myndigheten för yrkeshögskolan), eller har genom att validera sina kunskaper och tidigare utbildning erhållit kompetensen av MyH samt finns registrerad i Kammarkollegiets register över Utbildade tolkar.

Nivå 2. Grundutbildad tolk AMU
Har ett utbildningsbevis på en genomförd Arbetsmarknadsutbildning (AMU) för tolkar.

Nivå 1. Registrerad tolk
Har genomgått minst en introduktionsutbildning eller grundkurs och är sedan testad och godkänd av Transvoice.