Våra tjänster
Språktjänster är den gemensamma benämningen för vårt tjänsteutbud, som innefattar bade tolk- och översättningstjänster. Vi är en av de bredaste leverantörerna i Sverige och kan tillhandahålla språktjänster på över 200 olika språk eller dialekter.
Läs mer om våra olika tjänster under flikarna längre ner.

Är språk din begränsning? Tala genom oss!

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Value
Kontakt-, telefon-, och videotolk
TolkCenter
Affärs- och konferenstolkning
Översättningstjänster

Kontakt-, telefon-, och videotolk

Vi är en av Sveriges mest erfarna leverantörer av tolk på plats, s k kontakttolk. Alternativt kan tolkningen ske på distans via telefon eller video.

Kontakttolk 

Transvoice är ett av världens 10 största leverantörer av On-site interpretation (kontakttolk). Rankingen är gjord av det globala undersökningsföretaget Common Sense Advisory och baseras på omsättning.

Kontakttolk innebär per definition att vi tillhandahåller en tolk på plats. Detta är den vanligaste och mest traditionella tillämpningen med tolk och används oftast vid myndighetstolkning. En kontakttolk lämpar sig bäst när det är långa och svåra typer av kommunikationsuppdrag, som exempelvis inom vissa delar av vården och rättsväsendet.

Telefontolk

Transvoice är ett av världens fem största leverantörer av Telephone interpretation (telefontolkning). Rankingen är gjord av det globala undersökningsföretaget Common Sense Advisory och baseras på omsättning.

Många säger att telefontolkning är tolkning i dess rätta element, där tolken ska vara en röst i kommunikationen. Att ta hjälp av en telefontolk lämpar sig i de flesta sammanhang, men framför allt vid akuta uppdrag som inte kan förbokas, eller vid kortare och “enklare” kommunikationssammanhang. Telefontolkning kan vara ett mycket kostnads- och tidseffektivt alternativ till kontakttolkning. Dessutom med minsta möjliga miljöpåverkan.

Tolkens kompetens

Oavsett hur tolkningen levereras, som kontakttolk eller på distans över telefon, så har alla våra tolkar en gedigen utbildning och kompetens.

Högsta kompetens först

Transvoice har en tydlig policy att alltid tillsätta uppdraget med den högsta tillgängliga kompetensen för sammanhanget i kombination med anmäld tillgänglighet. När vi registrerar en ny tolk kräver vi dokumentation om genomförd utbildning, godkända prov samt även referenser avseende praktisk färdighet som tolk.

Vi kategoriserar tolkar i fem olika formella kompetensnivåer:

Auktoriserad tolk med rätts- eller sjukvårdskompetens (RT/ST)
Auktoriserad tolk som genom ytterligare ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet skaffat sig specialkompetens inom juridik eller sjukvård.

Auktoriserad tolk (AT)
Av Kammarkollegiet godkänd i ett mycket krävande kunskapsprov som både är muntligt och skriftligt.

Utbildad tolk (UT)
Har ett utbildningsbevis från en sammanhållen grundutbildning som står under tillsyn av MYh (Myndigheten för yrkeshögskolan) eller TÖI (Tolk- och översättarinstitutet) efter år 2006 eller som genom en validering av sina kunskaper och tidigare utbildning erhållit kompetensen av MYh.

Grundutbildad tolk AMU (GT)
Har ett utbildningsbevis från en genomförd arbetsmarknadsutbildning (AMU) för tolkar.

Registrerad tolk (Reg.)
Har genomgått minst en introduktionsutbildning eller grundkurs och är sedan testad och godkänd av Transvoice.

Konsten att tala genom tolk

Att tala med en person genom tolk kan tyckas enkelt, men det innebär ett nytt sätt att kommunicera för den som inte är van. Det finns mycket att tänka på för att underlätta samtalet och för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra kommunikation.
Här kan du läsa mer om vad det innebär att tala genom tolk.

Kontakta oss via mejl eller telefon för att boka tolk

Stockholm: 0771-45 50 10
boka.sthlm@transvoice.se

Malmö: 0771-45 50 10
boka.syd@transvoice.se

 

 

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Kontakta oss via mejl eller telefon för att boka tolk

Stockholm: 0771-45 50 10
boka.sthlm@transvoice.se

Malmö: 0771-45 50 10
boka.syd@transvoice.se

 

 

TolkCenter

TolkCenter ger dig omgående tillgång till tolk. Våra anställda tolkar hjälper dig att kommunicera, utan krav på förbokning eller ledtid, inom de i Sverige vanligaste förekommande språken.

Vi tillhandahåller en snabb, tillförlitlig och professionell språkassistans till våra kunder – oavsett om du representerar en myndighet eller ett företag. Vid TolkCenter arbetar professionellt tränade och grundligt utbildade anställda tolkar. Vi har både utbildade tolkar (UT) och auktoriserade tolkar (AT). De hanterar uppdrag inom alla områden och sammanhang som spänner över sjukvård, juridik, asyl/migration och många andra uppdrag för offentlig sektor, till affärstolkning och kundservice treparts-tolkning. Telefontolkning med tjänsten TolkCenter är en smidig och effektiv lösning för våra kunder.

Du kan alltid lita på följande kunskaper och kvaliteter

 • Enkel och snabb tillgänglighet
 • Stor kunskap i käll- och målspråk
 • Gedigen utbildning i tolketik, tolkteknik och realiafrågor
 • Specialutbildade och tränade för tolkning på distans, telefonteknik och kommunikationskunskap
 • Allmän kunskap om ärendet som ska tolkas
 • Garanterad sekretess
 • Följer riktlinjer enligt God Tolksed
 • Ingen förbokning – tillgång on-demand

Se hur TolkCenter arbetar med SOS och 112-samtal


Konsten att tala genom tolk

Att tala med en person genom tolk kan tyckas enkelt, men det innebär ett nytt sätt att kommunicera för den som inte är van. Det finns mycket att tänka på för att underlätta samtalet och för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra kommunikation.
Här kan du läsa mer om vad det innebär att tala genom tolk.

Kontakta oss via mejl eller telefon för att boka tolk

Stockholm: 0771-45 50 10
boka.sthlm@transvoice.se

Malmö: 0771-45 50 10
boka.syd@transvoice.se

 

 

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Kontakta oss via mejl eller telefon för att boka tolk

Stockholm: 0771-45 50 10
boka.sthlm@transvoice.se

Malmö: 0771-45 50 10
boka.syd@transvoice.se

 

 

Affärs- och konferenstolkning

Är ni i behov av språkassistans och tolkning för konferensen, bolagsstämman, affärsmötet, seminariet eller något annat affärssammanhang? Vi är en av Sveriges mest erfarna leverantörer av språktjänster inom affärs- och konferenstolkning.

Vi skräddarsyr upplägget efter dina behov och hjälper till med allt från planering till projektledning och teknisk utrustning. Det kan ibland behövas bl a hörlurs- och mikrofonsystem och specialla tolkbås för att göra tolkning möjlig.

Simultantolkning

Den vanligaste formen av tolkning i affärs- och konferenssammanhang är simultantolkning, vilket innebär att man som tolk översätter samtidigt, med någon eller några ords fördröjning, som talaren talar.

Konferenstolkning

Kontakta konferenstolk@transvoice.se för att få mer information om konferenstolkning.

Boka en affärs- och konferenstolk

Mejla din förfrågan till konferenstolk@transvoice.se

 

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Boka en affärs- och konferenstolk

Mejla din förfrågan till konferenstolk@transvoice.se

 

Översättningstjänster

Att arbeta med översättning innebär ett ständigt sökande efter de rätta orden. Vi har en mångårig erfarenhet av olika typer av översättningsprojekt. Vi servar både offentlig förvaltning, privata företag och organisationer.

Vi har ett brett nätverk av auktoriserade translatorer liksom utbildade översättare för våra översättningstjänster. Varje enskild translator och översättare har sin specifika kännedom i sakfrågor, kulturanpassningar, ämnesområden med mera. Samtliga arbetar enligt Kammarkollegiets God Translatorsed och under sekretess.

Ärendetyper

Nedan återfinns ett urval av översättningsprojekt som vi arbetar med:

 • Rådgivnings- och verksamhetsmallar
 • Samhällsinformation
 • Kallelser
 • Sjukvårdsjournaler
 • Juridiska dokument
 • Certifikat och bevismaterial
 • Affärsavtal
 • Marknadsmaterial

Vi levererar både tryckta kopior med auktorisationsbestyrkning, samt digitala material.

Layout, design och formatering

Vi hjälper dig inte bara med text och översättning, utan också med layout av exempelvis marknadsmaterial samt formatering av dokument – i det filformat som du föredrar. Vissa språk kräver ombrytningar från höger till vänster och vice versa, en grafik vi naturligtvis är behjälpliga med. Med hjälp av professionella formgivare blir din översättning presenterad och paketerad precis som du önskar.

Är språk din begränsning, tala genom oss.

Välkommen med din beställning eller förfrågan!

 

Begär en offert genom att fylla i formuläret.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss på oversattningar@transvoice.se

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Begär en offert genom att fylla i formuläret.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss på oversattningar@transvoice.se