VåRA TJäNSTER

Vi hjälper dig med

Språktjänster är den gemensamma benämningen för vårt tjänsteutbud, som innefattar både tolk- och översättningstjänster. Vi är en av de bredaste leverantörerna i Sverige och kan tillhandahålla språktjänster på över 200 olika språk eller dialekter.

Översättning

Översättning

Att arbeta med översättning innebär ett ständigt sökande efter de rätta orden. Vi har en mångårig erfarenhet av olika typer av översättningsprojekt. Vi servar både offentlig förvaltning, privata företag och organisationer.

TolkDirekt

TolkDirekt

Vår unika tjänst TolkDirekt ger dig omgående tillgång till tolk. Våra anställda tolkar i vårt TolkCenter, eller en frilanstolk, hjälper dig att kommunicera, utan krav på förbokning eller ledtid.

Affärs- och konferenstolkning

Affärs- och konferenstolkning

Är ni i behov av språkassistans för konferensen, seminariet, bolagsstämman, eller något annat affärssammanhang? Vi är en av Sveriges mest erfarna leverantörer av språktjänster inom affärs- och konferenstolkning.

Kontakt- och telefontolkning

Kontakt- och telefontolkning

Det finns möjlighet att boka en tolk som kommer till platsen för mötet, s k kontakttolk. Alternativt kan tolkningen ske på distans via telefon, s k telefontolk.

Vår unika tjänst

TolkDirekt – tolk inom 30 sekunder!

Vår tjänst TolkDirekt ger dig omgående tillgång till tolk.
När som helst, när behovet uppstår.
Våra anställda tolkar är mycket kvalificerade och specialtränade i just distanstolkning. TolkDirekt hjälper dig att kommunicera, utan krav på förbokning eller ledtid, och är en kvalitetssäkrad tjänst utförd av anställda tolkar i en sekretess- och bullerskyddad miljö.

 

Digitala verktyg

Vår app Tolka!

Med automatiserade och förbättrade processer så förenklar vi arbetet för våra kunder och tolkar. Med vår nya app Tolka så förenklar vi vardagen för dig som tolk. I appen finns allt du behöver så som överblick över uppdrag, förfrågningar, online signering och rapportering.

Testa den nu!

Testimonials
Kunder som pratar om oss