VåRA TJäNSTER

Vi hjälper dig med

Språktjänster är den gemensamma benämningen för vårt tjänsteutbud, som innefattar både tolk- och översättningstjänster. Vi är en av de bredaste leverantörerna i Sverige och kan tillhandahålla språktjänster på över 200 olika språk eller dialekter.

Översättning

Översättning

Att arbeta med översättning innebär ett ständigt sökande efter de rätta orden. Vi har en mångårig erfarenhet av olika typer av översättningsprojekt. Vi servar både offentlig förvaltning, privata företag och organisationer.

TolkDirekt

TolkDirekt

Vår tjänst TolkDirekt ger dig omgående tillgång till tolk. Våra anställda tolkar hjälper dig att kommunicera, utan krav på förbokning eller ledtid, inom de i Sverige vanligaste förekommande språken.

Affärs- och konferenstolkning

Affärs- och konferenstolkning

Är ni i behov av språkassistans för konferensen, seminariet, bolagsstämman, eller något annat affärssammanhang? Vi är en av Sveriges mest erfarna leverantörer av språktjänster inom affärs- och konferenstolkning.

Kontakt- och telefontolkning

Kontakt- och telefontolkning

Det finns möjlighet att boka en tolk som kommer till platsen för mötet, s k kontakttolk. Alternativt kan tolkningen ske på distans via telefon, s k telefontolk.

Arbeta med oss

Se våra lediga tjänster

Transvoice är en dynamisk och mångkulturell arbetsplats. Vi representerar tolk- och översättningstjänster på över 200 olika språk och dialekter.

Har du den språkliga kompetensen som krävs för att arbeta som tolk? Eller vill du bli en del i vårt tolkförmedlings-team? Eller vill du ha någon annan spännande utmaning i ett dynamiskt och expansivt företag?

Digitala verktyg

Vår app Tolka!

Med automatiserade och förbättrade processer så förenklar vi arbetet för våra kunder och tolkar. Med vår nya app Tolka så förenklar vi vardagen för dig som tolk. I appen finns allt du behöver så som överblick över uppdrag, förfrågningar, online signering och rapportering.

Testa den nu!

Testimonials
Kunder som pratar om oss