Våra tjänster

Språktjänster är den gemensamma benämningen för vårt tjänsteutbud, som innefattar både tolk- och översättningstjänster. Vi är en av de bredaste leverantörerna i Sverige och kan tillhandahålla smarta språktjänster på över 200 olika språk eller dialekter.

Är språk din begränsning? Tala genom oss!

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Value
Tolk
Översättning
Meddelandeservice

Tolk

Professionella tolkar i alla språk och för alla situationer

Vi är ett ledande tolktjänstföretag med Sveriges längsta erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa tolktjänster till både offentlig och privat sektor. Med hjälp av vårt breda tolknätverk, digitala plattformar och smarta och automatiserade processer matchar vi kundens behov med den bäst lämpade tolken. Du kan antingen boka tolk med framförhållning eller on-demand inom 10 sekunder via våra digitala verktyg.

Platstolkning

För vissa ärenden krävs det att tolken befinner sig på plats för uppdraget, s.k. platstolkning eller kontakttolkning. Vårt automatiserade bokningssystem prioriterar och matchar uppdraget till den tolk som uppfyller specifika krav och som befinner sig närmast rent geografiskt.

Telefontolkning

Telefontolkning är det bästa alternativet vid enklare och kortare ärenden eller när tolk behövs med kort varsel. Telefontolkning kan vara ett mycket kostnads- och tidseffektivt alternativ till platstolkning. Dessutom med minsta möjliga miljöpåverkan.
Vår digitala tjänst TolkDirekt kopplar ihop dig med rätt tolk inom 10 sekunder.

Videotolkning

Videotolkning är ett utmärkt alternativ till platstolkning och telefontolkning. Med videotolkning kan du visuellt följa tolkningen utan fysisk närvaro av tolken. Smart och flexibelt.

Tolkens kompetens

Alla våra tolkar har en gedigen utbildning och formell kompetens och efterföljer Kammarkollegiets God Tolksed. Vare sig tolkningsform, kan du känna dig trygg att uppdraget utförs av en professionell, utbildad tolk.

Högsta kompetens först

Vi har en tydlig policy att alltid tillsätta uppdraget med den högsta kompetensen för sammanhanget i kombination med anmäld tillgänglighet. När vi registrerar en ny tolk kräver vi dokumentation om genomförd utbildning, godkända prov samt referenser avseende praktisk färdighet som tolk.

Bli kund

Uppgifter om enheten

Uppgifter om kontaktperson

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Översättning

Vi erbjuder professionella översättningstjänster

Vi har ett brett nätverk av auktoriserade translatorer och utbildade översättare för våra översättningstjänster. Vi erbjuder professionella översättningar och språkgranskningar i de flesta språkkombinationer och fackområden. Vi samarbetar endast med erfarna översättare och våra projektledare säkerställer att uppdraget hamnar hos den mest lämpade översättaren. Samtliga översättare arbetar enligt Kammarkollegiets God Translatorsed och under sekretess.
Vi levererar både tryckta kopior med auktorisationsbestyrkning, samt digitala material.

Layout, design och formatering

Vi hjälper dig inte bara med text och översättning, utan också med layout av exempelvis marknadsmaterial samt formatering av dokument – i det filformat som du föredrar. En del språk kräver ombrytningar från höger till vänster och vice versa, en grafik vi naturligtvis är behjälpliga med. Med hjälp av professionella formgivare blir din översättning presenterad och paketerad på bästa sätt.

Välkommen med din förfrågan!

Offertförfrågan

Språk och material

Kostnadsfri offertförfrågan. Samtliga dokument och information behandlas med strikt sekretess. Observera att vi inte tar emot offertförfrågningar/beställningar från privatpersoner.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss på oversattningar@transvoice.se

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här

Meddelandeservice

Behöver du snabbt förmedla ett budskap till en mottagare? Meddelandeservice är ett direkt och okomplicerat kommunikationssätt med möjligheten att skicka översatta meddelanden till klient eller patient på deras eget språk. Låt någon av våra professionella tolkar antingen läsa upp ditt meddelande på det språk som mottagaren förstår eller skicka meddelandet som ett sms.

Bli kund

Uppgifter om enheten

Uppgifter om kontaktperson

Boka tolk online
Logga in

Ny kund? Beställ kundnummer här