Tillgänglighetsredogörelse

Transvoice (Transvoice AB, org.nr: 556482-8654) är ansvarig för denna webbplats och strävar efter att den ska vara användbar för alla. Här beskriver vi hur webbplatsen följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, de tillgänglighetsutmaningar vi känner till, och hur du kan rapportera problem till oss.

 Tillgänglighetsnivå för vår webbplats och våra tjänster

Vi eftersträvar att våra digitala tjänster, inklusive vår webbplats och app, ska vara tillgängliga för alla, oavsett förmåga. Vi arbetar med tekniska, språkliga och pedagogiska lösningar för att ständigt förbättra tillgängligheten.

Om du har svårigheter med webbplatsen

Behöver du information i ett annat format än vad som finns på webbplatsen? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker några problem eller brister, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, vänligen meddela oss. Din feedback är värdefull för oss i arbetet med att åtgärda brister. Kontakta oss via e-post på info@transvoice.se eller telefon 077-145 50 10.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) övervakar att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Är du missnöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig direkt till Digg.

Kända tillgänglighetsproblem

Vi uppfyller de flesta lagkrav, men vissa brister kan förekomma. Vi arbetar aktivt med att lösa kända problem.

Aktuella problem:

Webbsida

 • Vissa bilder saknar alt-text
 • Kravet på kontrast i text uppfylls inte alltid
 • Kravet på kontrast i färg uppfylls inte alltid

Appar och övriga digitala tjänster

 • Kravet på kontrast i text uppfylls inte alltid
 • Kravet på kontrast i färg uppfylls inte alltid
 • Alla komponenter är inte åtkomliga endast med hjälp av tangentbordsinteraktioner
 • Listelementen <li> är inte inneslutna i en föräldertagg <ul>
 • Vissa knappar saknar ett tillgängligt namn
 • Zoomningskrav saknas
 • Fokusstatus saknas

 

Specifika åtgärder

För att öka tillgängligheten på vår webbplats och våra digitala tjänster genomför vi följande åtgärder:

 • Regelbundna granskningar och uppdateringar: Vi granskar och uppdaterar regelbundet vår webbplats och våra tjänster för att identifiera och åtgärda tillgänglighetsproblem.
 • Kvartalsvisa uppdateringar av vår tillgänglighetsdeklaration för att återspegla aktuella framsteg och planerade åtgärder.

Denna tillgänglighetsdeklaration uppdaterades senast den 13 juni 2024.